MASÖRÜN ÖZELLİKLERİ
 

 


Masaj yapan kişide bulunması gereken özellikler 


-Masörün günde 15 – 20 masaj çıkarması gerektiği ve nedenli yorulacağı düşünüldüğünde, kuvvetli ve dayanıklı bir bünyeye sahip olması gerekir. 

-Masaj yapan kişinin en önemli özelliği elleridir.Sıcak,kuru,kuvvetlice,büyükçe ve esnek eller aranan ön koşullardır.

-Parmak pulpaları sivri ve ince değil, yuvarlak ve gelişmiş, yani etli olmalıdır.

-Tırnaklar kısa kesildiklerinde parmakları aşmamalıdır.

-Masaj esnasında elde yüzük, kol saati,künye,kol bantı gibi takılar bulunmamalıdır.El bilekleri kalın olmalıdır. Doğuştan nemli ve soğuk eller masaj için uygun değildir. Masaj için sağ ve sol aynı derecede önemlidir.

-Öğrenim devresinde, maniplasyonların her iki elle ve her yönden yapılması üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

-Masör insan anatomisini,hiç olmazsa kasların yerlerini,biçimlerini fonksiyonlarını,büyük sinirlerle damarların gidiş yönlerini, eklem hareketlerinin sınırlarını,özde olsa bilmelidir.

-Hasta tedavi süresince kendini tamamen bırakıp gevşeyebilmelidir.Bu nedenle gereksiz konuşmalarla hastayı tedirgin edip,kendini dinletmek zorunda bırakılmamalıdır.Ancak tedavi amacıyla yapılan masajlar en azından ilk günlerde acı verecek derecede ağrılıdır.Böyle durumlarda da masaj yapan kişi ikna edeci bilinçli kısa konuşmalarla hastaya durumu açıklayarak onu teskin etmelidir. 

-Masaj yapan kişinin elleri gerçekte onun gözleridir.Üzerinde çalıştığı dokunun niteliğini ve değişmeleri değerlendirebilmesi için dikkatini ellerinden ayırmamalı,çevresi ile ilgilenmemelidir ve dokularda oluşacak reaksiyonları dikkatle izlemelidir. 

-Masaj yapan kişi üst baş temizliğine de dikkat etmeli her masajdan önce ve sonra ellerini sabunlu su ile yıkamalı forması ütülü ve temiz olmalıdır.İnsanları sevmeli onların dertlerini dinleyebilmeli merhametli olmalıdır.

-Tedavi konusunda hekimin yardımcısı olan masör ve masörin özellikle tedavi masajlarında hekim talimatı olmadan hastaya el sürmemeli,masaj süresince dokularda ortaya çıkabilecek her türlü değişiklikten hekimi haberdar etmelidir. 

-Masaj yapan kişinin yardımcı bir tıp mensubu olması dolayısıyla zeki bilgili yetenekli olması yeni bilgileri ve gelişmeleri zamanında öğrenebilecek zekâ yapısına ve ruh sağlığına sahip olması gerekir.

-Masaj yapan kişi tam bir karakter ve ahlak yapısına sahip olmasına gerekir.Çünkü masaj yapan kişi hem kendi cinsine hem de karşı cinse yakın olması dolayısıyla bu durumu suistimal edecek davranışlardan kaçınması gerekmektedir. 

-Spor masajı ile ilgilenen masör veya masörinin mümkünse aktif olarak spor yapmışlardan seçilmeli çalıştığı branştaki özel hareket ve çalışmaları çok kullanılan uzuvların özelliklerini iyi bilmelidir. 

-Gerek takım sporlarında gerekse ferdi spor dallarında birçok görevi üstlenen masör ve masörin antrenmanda müsabakada sporcunun daima yanında olmalı ve her sorunu ile ilgilenmelidir.

-Saha ve malzeme bilgisi, spor psikolojisi,güç geliştirme ve sporcunun güçünü azaltan faktörler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.Bu nedenle spor masör ve masörinleri çok yönlü olarak kendini yetiştirebilmelidir.Masörün Kişisel ve Moral Özellikleri

 

Masörlük bedenen çalışmayı gerektirir. Bu anlamda mesleği seçen kişilerin bazı fiziksel özelliklere sahip olması gerektiği düşü­nülür.Masörün mutlaka sağlam bir yapısı olmalıdır. Genel vücut masajının yaklaşık 45-60 dakika sürebildiği düşünülürse günde bazen 8-10 masaj yapmanın güçlüğü anlaşılabilir. 

Diğer yandan örneğin, görme engelli kişilerde masörlük yapabilirler. Burada söz konusu olan masaj hareketlerini uygulayabilecek sağlık ve beceriye sahip olmaktır.Kimilerine göre eller, beynin uzantısıdır. Eller bedenin en becerikli dokunma araçlarıdır. Pek çok açıdan eller insanlığın ger­çek bir işaretidir. Uygarlık insanların ellerini kullanabilmesiyle ge­lişmiştir, denilebilir.

Eller günlük hayattaki bütün işlerde; yemede, içmede ve bedenin geri kalan kısmını temizleyip gözetmede hep emre amadedirler. Geleneksel Doğu tıbbı uygulayıcıları ve psişik şifacılar yaşam enerjisinin parmak uçlarından çıktığını ve diğer insanlara geçtiğini öne sürerler.Masörün elleri önemlidir. 

Ellerin iri ve kuvvetli olması, her iki elin aynı beceride kullanılabilmesi iyi özelliklerdir. Dokuların sıvaz­lanması ve yoğrulmasında istenilen etkinin sağlanmasında avantaj sağlar. Partner üzerinde rahatsız edici etki yapmaması için ellerin soğuk ve nemli olmaması gerekir.Beceri masörlüğün çok önemli bir özelliğidir. Bazı insanlarda bu alanda doğal bir yetenek gözlenir. 

Ustalığa giden yolda beceriye ihtiyaç vardır.Masör, resmi makamlarca onaylanan bir eğitim programı tamamlamış olmalıdır. Masörlük eğitimi mesleğin temelini oluştu­rur. Doğru masaj tekniklerini öğrenmek ve uygulayabilmek işin gereği olduğu gibi usta masörlüğün de esasıdır.

Masörlük meslek etiğinin gereklerine uygun davranarak; teşhis koyucu ve tedavici rolünüüstlenmemelidir.Masör kişilikli ve güvenilir olmalıdır. İnsan ilişkilerinde açık ve rahat olmak gibi özellikler mesleğin sürdürülmesinde önemlidir.

 


 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.