BACAK MASAJI YAPILIŞI
 

Ellerinizi çapraz yapacak şekilde ayak bileğinden kavrayınız ve elleriniz çapraz bir şekilde kalça kasına kadar klasik öfloraj tekniğini uygulayınız.(Şekil 1)

 

(Şekil 1) Klasik öfloraj

 

 

 

Alt ve üst bacak bölümlerine bir bütün olarak öfloraj uygulayınız.Elleriniz düz olarak başlangıç noktası olan kalça kasına kadar çıkınız.(Şekil 2)

 

(Şekil 2)Klasik öfloraj-Bütünlük içinde

 

 

 

Kalçadan elleriniz çapraz şekilde başlangıç noktası olan ayak bileğine dönünüz.(Şekil 3)

 

(Şekil 3)Kalçadan çapraz öflorajla dönüş

 

 

NOT:Çıkışların basınçlı,inişlerin basınçsız olmasına dikkat ediniz.

 

 

 

 

 

 

 

Bir el diğerini takip edecek şekilde oluklu öfloraj uygulayınız.(Şekil 4)

 

(Şekil 4) Oluklu Öfloraj

 

 

 

Bir el diğerinin üzerinden atlamalı öfloraj tekniğini uygulayınız. (Şekil 5)

 

(Şekil 5) Atlamalı Öfloraj

 

 

Aşil tendonundan başlayarak alt bacak kasından diz hizasına kadar önce tek eliniz sonra çift elinizin baş parmakları ile düz ve çapraz friksiyon uygulayınız. (Şekil 6)

 

(Şekil 6) Baş parmak friksiyonları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı bölgeye önce tek elinizin dört parmağı sonra iki elinizin dört parmakları ile düz ve çapraz friksiyon uygulayınız. (Şekil 7)

 

(Şekil 7) Dört parmak friksiyon

 

 

Baş parmak ve dört parmakla birlikte friksiyon uygulayınız. (Şekil

 

(Şekil Baş parmak ve dört parmak friksiyon

 

 

Bağ dokusu masajı uygulayınız. (Şekil 9)

 

(Şekil 9) Bağ dokusu masajı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eller tarak ve dik olacak şekilde üst bacağa derin friksiyon uygulayınız. (Şekil 10)

 

(Şekil 10) El tarak dikey derin friksiyon

 

 

Eller tarak ve yatay olacak şekilde üst bacağa derin friksiyon uygulayınız. (Şekil 11)

 

(Şekil 11) El tarak yatay derin friksiyon

 

 

Aynı manevraları elleriniz üst üste gelecek şekilde dört parmakla derin

friksiyon uygulayınız. (Şekil 12)

 

(Şekil 12) El destekli derin friksiyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT:İç bölgelerde şiddeti düşürmeyi unutmamalıyız.Bacağı alt ve üst bacak olarak düşününüz.

 

 

 

 

Bacağı dizden bükerek ellerinizle ayaktan tutunuz.Ön sıvazlama uygulayınız.

 

 

Aşil tendonundan başlayarak eller dönüşümlü petrisaj uygulayınız. (Şekil 13)

 

(Şekil 13) Alt bacak bükük betrisaj

 

 

Dizden bükmüş olduğunuz bacağı omzunuza koyunuz.İki elinizle ön sıvazlama

uygulayınız. (Şekil 14)

 

(Şekil 14) Bacak bükük çift el sıvazlama

 

 

Aşil tendonundan başlayarak iki el dönüşümlü petrisaj uygulayınız. (Şekil 15)

 

(Şekil 15) Bacak bükük çift el petrisaj

 

 

 

Ayağı bırakarak iki elinizle kalçaya kadar petrisaj uygulayınız. (Şekil 16)

 

 

(Şekil 16) Çift el petrisaj

 

 

İki el paralel presyon uygulayınız.(Düz kesme hareketi) (Şekil 16)

 

(Şekil 16) Presyon

 

 

Ayak tabanına avuç içi presyon uygulayınız. (Şekil 17-18)

 

 

(Şekil 17-18) Ayak tabanı presyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayak tabanı el sırtı presyon uygulayınız. (Şekil 17)

 

(Şekil 17)Ayak tabanı el sırtı presyon

 

 

Ayak parmaklarına presyon uygulayınız. (Şekil 18)

 

 

(Şekil 18) Ayak parmaklarına presyon

 

 

NOT:Alt bacakta vurma hareketleri uygulamalıyız.

 

 

 

Alt bacağı tek eliniz ve sonra çift elinizle tutarak titretiniz. (Şekil 18)

 

(Şekil 18) Vibrasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜST BACAK MASAJI

 

Üst bacağa kısa öfloraj uygulayınız. (Şekil 18)

 

(Şekil 18) öfloraj

 

 

Uyluk iç bölgesinde tek el petrisaj uygulayınız. (Şekil 19)

 

(Şekil 19)Tek el bacak içi petrisaj

 

 

İki el birlikte petrisaj uygulayınız.(Uyluk iç belgesinde) (Şekil 20)

 

(Şekil 20) İki el birlikte petrisaj

 

 

 

İki el çapraz petrisaj uygulayınız.(Uyluk iç belgesinde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir eliniz bir yanda diğer öbür yanda kontrollü petrisaj uygulayınız.

(Dışa doğru dairesel hareketlerle) (Şekil 21)

 

(Şekil 21) kontrollü petrisaj

 

 

Bacak üst kısmına elleriniz paralel presyon uygulayınız.(Düz Kesme) (Şekil 22)

 

(Şekil 22) Çift el paralel presyon

 

 

Bacak üst kısmına elleriniz çapraz presyon uygulayınız(Çapraz kesme) (Şekil 23)

 

(Şekil 23) çapraz presyon

 

 

Başparmak ve dört parmağınızla uyluk dış bölgesine tek elinizi kullanarak presyon uygulayınız (Şekil 24)

.

(Şekil 24) Tek el Baş parmak-dört parmak presyon

 

 

 

 

Her iki elinizin başparmak ve dört parmağı ile uyluk bölgesine presyon

uygulayınız. (Şekil 25)

 

(Şekil 25) İki el başparmak ve dört parmak presyon

 

 

Üst bacakta dikey ve yatay yumruklama uygulayınız. (Şekil 26-27)

 

  

(Şekil 26) Dikey yumruklama                          (Şekil 27) Dikey yumruklama

 

 

 

Her iki elinizi kubbe şeklinde tutunuz.Üst bacağa tapotmen uygulayınız. (Şekil 28)

 

 

 (Şekil 28)tapotmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki eliniz sıralı olarak baltalama hareketi uygulayınız.Klakman uygulanmaz. (Şekil 29)

 

(Şekil 29)İki el vuruş

 

 

Avuç içi sabit vibrasyon uygulayınız. (Şekil 30)

 

(Şekil 30)Avuç içi sabit vibrasyon

 

 

Dört parmak sabit vibrasyon uygulayınız. (Şekil 31)

 

(Şekil 31)Dört parmak vibrasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasik öflorajla uygulamaya son veriniz. (Şekil 32)

 

 

(Şekil 32)Bitiriş öflorajı

 

 

 


 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.