MASAJ PLANLAMASI
 

 

  MASAJIN PLANLANMASI VE MANUPLASYONLARIN SIRASI

Masaja muhatap olacak kişinin özellikleri ve uygulamanın amacı göz önüne alınarak masajın planlaması yapılır.

Masajın Süresi

 

Genel vücut masajı çoğu zaman 45-60 dakika kadar bir zaman alır. 
Sırt masajında 15-20 dakika; yüz masajında 5-10 dakika; üst ekstrem itelerde 10-15 dakika; alt ekstremitelerde 15-20 dakikalık süreler yeterlidir.

Bir masaj seansının ne kadar süreceği şu faktörlere bağlıdır:

İhtiyaca bağlı olarak; örneğin, sporda hazırlık masajları kısa sürerken dinlendirme masajları daha uzun sürer.

Uygulama sahasının büyüklüğü belirleyicidir. Partnerin ufak tefek ya da iri yarı olması süreyi etkiler.

Masaj hareketlerinin hızı ve tekrar sayısı süreyi etkiler. 

Masaj manipulasyonları belli bir hızla ritmik şekilde uygulanır. Örneğin, bir dakika içinde elden omuza kadar 15 öfloraj yapılabilecek bir hız yeterlidir. Yani saniyede 18-20 cm hızla yapılan öflorajın hızı istenen düzeydedir. 

Aşırı hızlı veya çok yavaş yapılan uygulamalar dinlendirme masajı için iyi değildir.

Hareketlerin tekrar sayısı çoğunlukla 3-5 kez olmasına karşın gerektiğinde çok daha fazla da yapılabilir.

Masaj kişinin yaşı ve yapısına göre ayarlanır. Çocuklarda ve yaşlılarda masajın süresi kısa tutulur. Hareketlerin hızı da daha yavaş olmalıdır. Çünkü refleks tesir daha çabuk kazanılır.

Zayıf kişilerde masaj süresi azalırken şişmanlarda doğal olarak süre uzar.Masaj sırasında dokularda meydana gelen değişikliklere göre gerekirse masaj süresinde kısalma ya da artma olabilir. 

Dokuların tepkisini gözlemenin yanı sıra partnerin istekleri de süreyi etkiler.


Masajın Frekansı

Masajın hangi sıklıkla uygulanması gerektiği yine masajın amacıyla ilgilidir.
Tedavi amacıyla yapılan masaj, başlangıçta her gün yapılır. İlerleyen günlerde sıklık azaltılır. Örneğin haftada üç günle sınırlandırılabilir.
Dinlendirme masajı "tam vücut masajı" olarak hafta da bir kez yeterlidir. Daha çok sırt masajı şeklinde uygulanan dinlendirme masajının hangi sıklıkta yapılacağını partnerin talebi belirler. Hafta¬da 2-3 olabilir.

Manipulasyonlann Seçimi

Masajda amaca dönük olarak seçilecek masaj hareketlerinin özellikleri bilinmelidir. Örneğin derin öfloraj; venöz ve lenfatik dolanımı destekler. Yüzeysel öfloraj; sertleşmiş dokularda etkilidir. Derin kompresyon; kuvvetli uyarı sağlar, ağrıda artmaya neden olabilir. Yüzeysel basınç ise, gevşeme sağlar ve ağrıda azalma olur.Masaj manipulasyonlann in özellikleri planlamada önemlidir. Sportif masajda uyarıcı hareketler; dinlendirme ve tedavi masajında ise çoğunlukla dolaşımı destekleyici hareketler seçilir.Klasik masajda hareketlerin sıralaması; öfloraj, petrisaj diğer manipulasyonlar (friksiyon, vibrasyon, tapotement) ve öfloraj şeklindedir.

Manipulasyon Çeşidi

Etkisi

Endikasyonu

Sıvazlama:

öfloraj

Stroking

'Daha kuvvetli manipulusyonlar için ön hazırlık sağlar. *Ven ve lenf akımını uyarır. "Gerginliği azaltır.

'Tedavilerin başlangıcında

* ödem ve stazda

* Tonusun azaltılmasında

Yoğurma:

Petrisaj

Kneading

*Kan dolaşımının düzenlen­mesi

'Gerginliklerin giderilmesi * Metabolizma ürünlerinin temizlenmesi

*Kas tonusunun düzeltilmesi 'Kassal gevşeme 'Kaslara germe sağlar

'Preoperatif ve postoperatif hallerde

'Genel iyilik halinin sürdürül­mesinde

Dairesel hareketler: Friksiyon

'Tek tek kas liflerinin veya nedbe şeritlerinin çözülmesi 'Ağrının giderilmesi

'Myegelozlarda dokulara ve kaslara hareket kazandırmak

Uyarıcı hareketler: Darbeleme Tapotement

'Kılcal damarların açılması 'Kızarıklık (hiperemi)

'İnaktif hastalıklarda 'Solunum tedavisinde (postüral drenaj) 'Skolyoz, parezi ve paralizi de

Vibrasyon ve Sallama

'Kas tonusunun düzenlenme­si (artma veya azalma)

'Hipertoni, skolyoz parezi, solunum tedavilerinde


 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.