MASÖR YEMİNİ
 

 


      Masör Yemini

"Milliyet, ırk, din, mezhep, siyasi kanaat, cinsiyet, zen­ginlik, fakirlik farkı gözetmeksizin,ister rüşte ermiş ister er­memiş, kadın erkek ayırımı yapmadan,karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa,vücudunu kötüye kullanmaktan şiddetle ka­çınacağım. Yüce Allahın huzurunda hayatımı, sanatımı,ter­temiz koruyacağıma, namus ve şerefim üzerine yemin ede­rim."

 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.