TAPOTMEN-Vurma
 

 


TAPOTMEN (Vurma)

 

Tapotmen, darbe şeklinde ritmik vurma hareketleri olup, derinin kan dolaşımını can­landırma ve tonusu artmış kasların kasların tonuslannın azaltılması amacını güder. Darbele­rin vurulmasında, arzu edilen etkinin kuvvet derecesine göre değişik teknikler uygulanır.

 

Uygulama Tekniği

 

Tapotmenin en sık uygulanan türü, ellerin ve parmakların dış kenarları ve parmak uçlarıyla (perküsyon) yapılandır. Parmaklar birbi­rine yapışmak ve avuç içleri birbirine bakmak üzere havada karşı karşıya getirilen ellerin dış yanları, ya da küçük parmakların dış - yan ke­narlarıyla kaslarda vurulur. Gevşek tutulan parmakların yan kenarlarıyla yapıldığında vurma gücü daha hafiftir. Parmaklar her vu­ruşta yelpaze gibi açılıp kapanır. Ellerin, daha doğrusu parmakların sırt yüzleriyle de tapot­men yapılabilir.

Sırt ve belde genelde parmakların yanla­rıyla, baldır, uyluk ve kabalarda ellerin yan kenarlarıyla yapılır. Her el saniyede yaklaşık 4 darbe vurmalı ve tempo bozulmadan sürdürül­melidir. Bilekler oynatılmadan, hareket dir­sekten çıkarsa etki kuvvetlenir. Etki hafifletil­mek istenirse hareket el bileklerinden yapıl­malıdır. Her masör; öğrenim dev­resini bitirdiğinde, durmadan 2-3 dakika sü­reyle tapotmen yapabilecek tekniğe erişmelidir.

Kuvvetli etki gösteren diğer bir topetmen şekli de yumruk şekline getirilen, fakat tam sı­kılmadan gevşek bırakılan ellerin dış kenarla­rıyla yapılandır. Bu teknik daha çok gluteal bölgede uygulanır.En yüzeysel etki göseten tapotmen el sırtlarıyla yapılandır. Her iki alt kol kısa sürelerle dirsekten açılıp kapanırken, eller hafifçe dışa döndürülür ve parmaklar, küçük parmaktan başlayarak, başparmak dışında kalanlar sıray­la deriye çarptırılır.

Parmakların deriye değerken yan yana ka­panmaları, havaya kalkınca açılmaları, açılıp kapanan bir yelpazeye benzetilebilir.

Diğer bir tapotmen tekniği de avuç içleriyle uygulanır. Su içer biçimde hafifçe kapatılan avuç içiyle deriye vurulduğunda, avuç içinde birlikte sürüklenen hava, deriyle avuç içinde sıkışır. Bu nedenle Fransızlar bu manuplasyona "Tapotment al air comprime" derler.

Tapotmen ilerleyici bir manuplasyon ol­mayıp, aralıksız devam eden deri temasları ol­duğu için ven ve lenf akımı üzerine etkisi yok­tur. Kaslar üzerinde her yönde uygulanabilir.

 BÖLÜMLERİHacking
Elin dış kenarıyla artarda yapılan vuruşlardır. Omuz, uyluk ve baldırda bölgelerinde sıklıkla kullanılır.Darbelemenin frekansı duruma göre ayarlanır.

ClappingSağ ve sol el kubbe biçiminde olmak üzere beraber ritmik vuruşlar yapılır. Avuç içlerinde sıkışan hava etkiyi güçlendirir. Tedavi masajı olarak, postüral drenaj için kullanılabilir. Bir süre clapping yapıldıktan sonra hastanın öksürerek akciğer salgılarını çıkarması istenir. Bu işlem hastanın balgam çıkarması azalana kadar sürdürülür.

SlappingBütün avuç içi bilek hareketleri ile vücuda çarptırılarak uygu¬lanır. Daha çok deri uyarısı istenilen durumlarda yapılır. Eller artarda çalışır.

Tapping
Parmakların uç kısımlarıyla yapılan darbeleme şeklidir. Tempolu olarak dokulara noktasal uyarı verilir.

Beating
ingilizce "vuruş" anlamına gelir. Yarı açık durumdaki yumruklarla ve elin kenar kısımlarıyla uygulanır. Sert bir manipulasyondur. Kalça bölgesi gibi kalın kas yapısına sahip bölgelerde tercih edilir.

Pounding
Tamamen sıkılmış yumrukla vurulur. En sert masaj manipulasyonudur.

 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.