MASAJIN HIZI
 

MASAJ MANUPLASYONLARININ HIZI

Manuplasyonlar düzenli bir tempoyla sür­dürülmelidir. Gereğinden hızlı çalışan masör, elinin altındaki dokudaki değişiklikleri ayırt edemez. Masörün gözlerinin, elleri olduğu unutulmamalıdır. En yavaş ve bir ahenk için­de yapılması gereken manuplasyon, öflorajdır. Eller, deriyle temasını hiç bir zaman kaybet­memelidir. Vücudun bir kas grubunun sıvaz­lanması üç saniye kadar sürer. Örneğin, alt kolda, bilekten dirseğe kadar, veya trapeziusun alt ucundan omuzlara kadar sıvazlama için geçen süre, üç saniyeden az olmamalıdır.

Petrisajda biraz daha hızlı çalışılabilir. Elin, bir pozisyondan öbür pozisyona geçme­si için gerekli süre, bir saniye dolayındadır. Örneğin, sırtta yapılan parmak petrisajında, baş parmağın kasa yaptığı iki basınç arasında geçen süre bir saniyedir.

Friksiyonda, saniyede ortalama bir dairecik yapılır. Tapotmen de, her el saniyede yak­laşık 4 darbe vurur. Elle yapılan vibrasyonla­rın frekansı saniyede 10-15 arasında değişir.

Bu zaman birimleri, yeni öğrenenlere bir fikir vermek için konmuştur. Usta bir masör, bu süreleri istem dışı, iç güdüsüyle ayarlar. Verilen sürelerden daha hızlı çalışan masörler, bir sonuç alamadan kendilerini boş yere yo­rarlar ve hastayı da tedirgin ederler. Esasen bu davranışları masaj değil, sadece gösteriştir,

 

 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.