VİBRASYON-Titretme
 

 VİBRASYON (TİTREŞTİRME)

 

Vibrasyon'un esas sözcük anlamı titreşim olmakla beraber, masaj dilinde titreştirme olarak geçer. Çünkü olay, kas üzerine konan avuç içi veya yumruk yapılmış elin dış, yani küçük parmak tarafıyla yapılan ritmik titreştirme hareketleridir. Kol dirsekten dik açı ile bükül­dükten sonra, hareketsiz tutulan el ve parmak­larla düşey yönde titreşim hareketleri yapılır. Titreşimlerin sayısı saniyede 10-15 kadardır. Öbür manuplasyonlarda olduğu gibi, vibras­yonda el hiç bir yönde ilerlemez ve hareket yalnız üzerinde bulunduğu kasa sınırlı kalır. Ön görülen bölgenin tedavisi bittikten sonra el kaldırılarak başka bir alana konur.

Vibrasyona alışkanlık, su üzerinde yüzen bir hamam tası veya benzer bir kapla çalışıla­rak edinilir. Örneğin, banyo küvetinde yüzen bir tas üzerine el yerleştirildikten sonra, kola yaptırılan ritmik titreşim hareketleri parmak­lar aracılığıyle tasa, dolayısıyla suya iletilir. Titreştirmeler düzenli bir tempoyla yapılıyor­sa, tasın çevresinde oluşan dairecikler biçimindeki dalgalar kesiksiz yayılır. Dalgacıklar düzensiz oluyorsa, ya koldan gelen titreşimler düzenli değildir, veya elden suya gerektiği bi­çimde iletilemiyor demektir. Böyle durumlarda tas suyla dolar ve batar.

Usta bir masör bu titreştirmeleri 5-10 daki­ka aralıksız, yorgunluk duymadan sürdürebilmelidir. Hatta, vibrasyon yaparken kitap oku­yabilecek kadar rahat olmalıdır.

Ancak hemen belirtmek gerekir ki, meka­nik titreşim yapan cihazlar piyasaya çıktığın­dan beri, vibrasyon sadece masaj okullarında kalmıştır. Pratikte genellikle bu aletler kulla­nılıyor. Vibrasyon, genelde en son manuplasyon olarak uygulanır ve beklenen etki, sinir siste­mini uyarmak ve kasların gevşetilmesidir. Hiç kuşkusuz, vibrasyondan sonra, öteki manuplasyonlarda da olduğu gibi, öfloraj uygulanır.

Avuç içiyle yapılan topotmen ve vibrasyon bazı hekimlerce kronik obstruktif solunum yolları hastalıklarında, solunum egzersizleriyle birlikte, toraks kaslarını gevşetmek, sekresyon birikmesini önlemek ve var olanların akı­şını kolaylaştırmak amacıyla drenaj pozisyo­nunda uygulanmaktadır.

 Sallama: ShakingVibrasyona göre frekansı daha uzun olan titreşimlerdir. Örneğin partnerin elinden ya da ayağından tutularak bütün ekstremitenin sallanması şeklinde uygulanabilir.

 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.