MASÖR KİMLİĞİ
 

Masör Kimliği / Dokunma Hakkı

 

insanlar her yıl beş duyusundan dördünü tatmin etmek için milyarlarca dolar harcamaktadır. Dünya ekonomisinin önemli bir kısmının insanın dört duyusu üzerine inşa edildiğini söylemek yan­lış olmaz.

• Duyma duyusu, müzik, radyo

• Görme duyusu, görsel sanatlar, TV

• Tat duyusu, gıda sektörü

• Koku duyusu, kozmetik sanayi

Beşinci duyumuz olan dokunma şüphesiz en insani duyumuzdur. Dokunma ve hissetme sözcükleri birbiriyle bağlantılıdır. Genellikle aynı anlamda kullanılması ilginçtir. Bir şeye dokunmak onu hissetmek, demektir.

Gerçekte dokunma duyusuyla ilgili meslekler ve ticari örgüt­lülükler vardır. Dünyanın en eski mesleği olarak sunulan cinsel işçilik yoğun dokunmayla ilgilidir. Dokunma, birçok paradoksu içerir. Masörlük mesleğinin de dokunma duyusuyla ilintili bir meslek olduğu ortadadır.Masör kimliği, ülkeden ülkeye ya da kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Dokunma yoluyla uygulanan masaj kültürler arasında farklı anlamlar kazanmıştır.Aynı cinsten insanların rahatlıkla ve sıklıkla birbirine doku­nabildiği doğu toplumlarında karşı cinse dokunmak ise geleneğin kurallarıyla sınırlanır. Kişilerin "dokunma hakkı" bu çerçevede belirlenmiştir. Batının sanayi toplumlarındaki dokunma hakkı daha farklı bir boyuttadır. Bireyselliğin ön planda olduğu bu toplumsal yapılarda genel anlamda bir dokunamama sorunu vardır.Toplumlar dokunma eylemine özel bir yer vermişlerdir. He­kimlerin, fizyoterapistlerin, diş tabiplerinin, polislerin, berberlerin ya da terzilerin dokunmaları nihayetinde belli sınırlar çerçevesindedir. Meslekler içinde masörlerin dokunma hakkı bunların tümünden daha geniştir.

Masörlüğün diğer dokunma mesleklerinden çok daha fazla stres altında olması bu nedenledir. Seks hizmetleri verenlerle kendi mesleği arasına kalın bir duvar çekmek durumundadır. Diğer taraf­tan sağlık hizmetleri veren mesleklerin çekimine de kapılmaması gerekir.Masörün dokunma hakkının insanların kafasındaki seks oyunlarıyla ilişkilendirilmesi tarihin her döneminde olmuştur, olmak­tadır. Bu anlamda mesleki sorumluluk masöre düşmektedir. Masör kimliğinin birinci maddesini bu oluşturur. Ancak bundan sonra masörlükle ilgili söylenecek söz bulunabilir.

 

Masör kimliğini belirleyen etkenler

• Kültürel değerler
• Mevcut yasa ve yönetmelikler
• Eğitim-öğretim
• Sosyo ekonomik yapı
• Mesleki etik
Şifacılık, sağlık hizmetlerinin etkin olmadığı veya pahalı ol¬duğu hallerde insanlara bu hizmeti sunan geleneksel mesleklerle sürdürülmektedir. Kırsal kesimlerde hatta şehirlerde kırıkçı çıkıkçılara ilginin halen sürdüğü bilinmektedir. Bu kültürel atmosferin masör kimliğini etkilemesi ve yozlaştırması ka¬çınılmaz görünmektedir.Ülkemizde gevşemek, rahatlamak tasvip gören istekler de¬ğildir. Daima hazır-ol durumunda olmak ise övülecek bir özellik olarak öne çıkmıştır. Belki de bu nedenle ülkemizde masöre ihtiyaç duyan insanlar "sağlık nedeniyle, tedavi amacıyla masaj yaptırdık¬larını" yinelerler. Dolayısıyla masöre sağlık personeli kimliği kolay¬ca yakıştırılır. Bugün masör kimliğiyle ilgili kavram kargaşasının temelinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak ona atfedilen "tedavi edici" yakıştırması vardır. O kadarki bazı tıp dergilerinde bile aynı hata bütün vahametiyle görülmektedir.Kantarın topuzu bir kez kaçtığında ise, kırık çıkıktan anla¬maya, iğne yapmaya, ilaç yapmaya hatta karı-koca arasındaki sorunları çözmeye zorlanan masör kimliği ortaya çıkar.
Sonuç olarak masörlük ülkemizde kurslarla alınan bir eğitimdir. Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi, Milli Eğitimden izinli özel okulların açtığı kurslar ile masör belgesi alınabilir.Masajda ustalık kazanmak ise kişisel özelliklerle ve çok tekrar yapmakla mümkündür.

 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.