BACAK-AYAK MASAJI
 


Alt ekstremite masajında uygulama bölgeleri ve kaslar

1.Uyluk Bölgesi

1a. Uyluk önü
1b. Uyluk dış yanı
1c. Uyluk arkası
1d. Uyluk iç yanı (kasık)
1e. Diz

2.  Bacak Bölgesi

2a. Bacak önü
2b. Bacak yanı
2c. Bacak arkası, baldır

3. Ayak Bölgesi

3a. Ayak sırtı
3b. Ayak dış yanı
3c. Ayak iç yanı
3d. Ayak tabanı
Ayak tabanında 4 tabaka halinde 15 kas bulunur.
3e. Parmaklar


Alt Ekstremite Masaj Planı


UYLUK MASAJI

BACAK MASAJI

AYAK MASAJI

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

a. Uyluk önü

a. Bacak önü

a. Ayak sırtı

b. Uyluk dış yanı

b. Bacak dış yanı

b. Ayak dış yanı

c. Uyluk arkası (dış-iç)

c. Bacak arkası,

c. Ayak iç yanı

d. Uyluk iç yanı (kasık)
e.  Diz

baldır (dış-iç)

d. Ayak tabanı
e.parmaklar

 

 

 

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öflorajALT EKSTREMİTE MASAJI UYGULAMASI

Partnerin Pozisyonu

Masaj uygulanacak kişi sırtüstü pozisyonda yatar. Baş altın¬da ince bir yastık vardır. Alt ekstremite (uyluk, bacak ve ayak) biraz yükseltilmek üzere topuk altına rulo yastık konulur.
Masörün Pozisyonu
Masör partnere yüzü dönük olarak hangi taraftaki ekstremi-teye masaj yapacaksa; masaj masasının o tarafında ayakta durur.


Sol Taraf Alt Ekstremiteye Yapılacak Masaj İçin

Alt ekstremiteye,genel öfloraj

Alt ekstremite masajında, bölgesel uygulamalara geçmeden önce tüm ekstremiteye genel öfloraj yapılarak masaj başlatılır. Kıl yoğunluğu fazla kişilerde yağ daha bol kullanılırsa rahatsız edici sürtünme azalır.
Sol alt ekstremitede masörün sol eli partnerin ayak altında ve sağ eli ayak üstünde olmak üzere başlatılan "derin" sıvazlama hareketi kalbe doğrudur. Yukarıya çıkıldığında, uyluğun üst kıs¬mında alttaki el üste ve üstteki el alta inerek yer değiştirir. Bu kez yüzeysel öflorajla başlama noktasına yani ayak ucuna dönülür.Genel öfloraj 3-5 tekrar yapılır.

Uyluk Masajı
Uyluk, kalça eklemi ile diz eklemi arasındaki bölgedir.
Tüm ekstremiteye yapılan genel öflorajdan sonra uyluk böl¬gesine geçilir.

Uyluğa,bölgesel öfloraj
Masörün sol eli diz altında sağ eli diz üstünde olmak üzere derin öflorajla yukarıya doğru gidilir. Burada yine alttaki el üste ve üstteki alta geçerek yüzeysel öflorajla başlama noktası olan dize dönülür. Bölgesel öfloraj 3-5 defa yinelenir.

Uyluk Önü

Öfloraj
Tek el veya çift el kullanılabilir. Sol el ile diz üs¬tünden başlanarak kas boyunca derin öfloraj uygulanır. Geriye, dize doğru dönüşte baskı azaltılır. Çift el kullanıldığında her iki elin hareketleri birbirini izler. 3-5 defa tekrarlanır

Öfloraj
Uyluk önü masajı bitirilirken, daha önce olduğu gibi 3-5 defa öflorajla geçilir.


Uyluk Dış Yanı

Ofloraj
 Sol el diz iç yanında destek görevi yaparken, sağ el dizin dış yanından yukarıya doğru olmak üzere uyluk yanı bo¬yunca; kalça eklemine doğru derin öflorajla çıkılır. Geriye, başlama noktasına yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar yapı¬lır.

Petrisaj
Sol el uyluk iç kısmındadır. Sağ elle başparmak yönünde petrisaj yapılır. Kaslar, başparmak ve diğer parmaklar arasında sıkıştırılıp, yoğrularak yukarıya çıkılır. Yüzeysel öflorajla dizin dış yanına dönülür. 3-5 tekrar yapılır.

Öfloraj
Uyluk dış yanı masajı 3-5 defa yinelenen öflorajla bitirilir.

Uyluk Arkası
Partner zayıf bir kişi veya bir çocuk değilse, uyluk arkasını dış ve iç olarak iki kısımda ele almak doğru olur.

Diğer manipulasyonlar
 Vibrasyon, friksiyon,  shaking, rolling v.b.

Öfloraj
Başlangıçtaki gibi tekrarlanan öflorajla dış kısım masajı bitirilir. 3-5 tekrar.

Uyluk arkası, iç kısım

Öfloraj
Bu defa sağ el dizi desteklerken sol elle, diz arka-iç kısmından kalçaya doğru derin öfloraj uygulanır. Başlama nokta¬sına yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar

Petrisaj
Sol elle baş parmak ve diğer parmaklar arasında sıkıştırılan iç hemstring kaslarına tek elle petrisaj yapılır. Geriye yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar
Aynı şekilde.
Öfloraj
3-5 tekrar.

Uyluk İç Yanı, Kasık

Öfloraj
Sağ el diz dışından tespit yapar. Sol el tüm avuçla yukarıya doğru derin sıvazlamayla çıkılır. Yüzeysel öflorajla başla¬ma noktası olan dizin iç kısmına dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Tüm işlem alanı sol elle yoğrulur. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar
Friksiyon, vibrasyon v.b.

Öfloraj
3-5 tekrar öflorajla uyluk iç bölgesinin masajı ta¬mamlanır.

Diz

Öfloraj
Her iki elin başparmağı diz kapağının alt kısmında yan yana olmak üzere başlanır. Derin öflorajla diz kapağı kemiğinin etrafını dönen parmaklar üstte birleşir. Buradan diz altına ise yü¬zeysel öflorajla dönülür.3-5 tekrar.

Petrisaj
Diz altından başlamak üzere her iki elin başpar¬mağı diğer parmaklar yönünde petrisaj yapılır. Dizin üstünden yine yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
 3-5 tekrar.

Uyluğa bölgesel öfloraj
Sol uyluk masajı bitirilirken, başlangıçta olduğu gibi masörün sol eli diz altında ve sağ el diz üstünde konumda derin öflorajla yukarıya çıkılır ve eller yer değiştirerek yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Bacak Masajı
Bacak, diz ile ayak bileği arasındaki bölgedir.

Bacağa bölgesel öfloraj

Sol bacağa bölgesel öfloraj için
Masörün sol eli topukta ve sağ eli ayak bileği üzerinde olmak üzere dizin üst kısmına kadar derin öfloraj uygulanır. Burada eller yer değiştirerek yüzeysel sı¬vazlamayla başlama noktasına ayak bileğine dönülür. 3-5 tekrar.

Diz
Eğer uyluk masajı içinde alınmamışsa diz bölgesine (daha önce anlatıldığı gibi) öfloraj-petrisaj ve öfloraj hareketleri yapılır.

Bacak Önü

Öfloraj
Sol el ayak bileğinde tespit yapar. Sağ elin dört parmağı ile ayak bileği üstünden başlayarak diz yönünde derin öfloraj yapılır. Buradan yüzeysel öflorajla aşağıya inilir. 3-5 tekrar.

Petrisaj
işlem alanı boyunca yoğurma hareketi uygulanır. Diz hizasından yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrarla bacak önü masajı tamamlanır.

Bacak Yanı

Öfloraj
Sol el topuktan tutarak bacağı destekler. Sağ elle ayak bileği dış yan çıkıntısından başlanarak diz yanına kadar derin öflorajla çıkılır. Yüzeysel öflorajla başlangıca dönülür. 3-5 tekrar.

 

Petrisaj
İşlem alanına, sağ elle petrisaj yapılır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 defa yapılır.

Öfloraj
3-5 tekrarla bacak yanı tamamlanır.

Not
Bacak önü ve bacak yanı bölgeleri uygun durumda tek bir bölge gibi de alınabilir.

Bacak Arkası, Baldır
Baldır masajında kasın hacmi önemlidir. Gelişmiş bir kas yapısı varsa tek elle yapılacak masaj verimli olmaz. Uyluk arkasın¬da olduğu gibi bu bölgeyi dış ve iç olarak iki parça halinde almak daha uygundur.

Tek parça olarak alınacaksa

Öfloraj
Sol el topuktan destekler. Sağ elle, topuk tendonundan (aşıl) başlayarak diz arkasına kadar derin sıvazlama yapılır. Yüzeysel öflorajla başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
İşlem alanda diz arkasına kadar, sağ elle yoğur¬ma yapılır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar
Vilbrasyon, friksiyon, shaking vb.

Öfloraj
3-5 defa tekrar yapılır.

Bacağa, bölgesel öfloraj
Tüm bacak ayak bileğinden dize kadar bölgesel öflorajla kaplanır. 3-5 tekrar.

İki parça olarak alınacaksa
Önce dıştaki işlem alanına sağ elle masaj yapılır. Daha sonra iç baldır sol elle işlenir.

Ayak Masajı

Sol Ayağa, bölgesel öfloraj
Sol el altta ve sağ el ayak üstünde olmak üzere parmak uçlarında ayak bileği üstüne kadar derin öflorajla çıkılır. Burada eller yer değiştirerek yüzeysel öflorajla parmak uçlarına dönülür. 3-5 tekrar.

Ayak Sırtı

Öfloraj
Her iki elin baş parmakları enlemesine olarak parmaklar üzerinden başlayarak derin öflorajla tüm ayak sırtı geçi¬lir. Geriye yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Her iki elin baş parmakları diğer parmaklar yö¬nünde yoğurma yaparak ayak bileğine kadar çıkılır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrarla ayak sırtı bitirilir.

Ayak Dış Yanı

Öfloraj
Sol el ayak bileğini destekler sağ el baş parmağı enlemesine küçük ayak parmağı kenarından başlayarak topuk dışına kadar derin öfloraj uygular. Yüzeysel öflorajla başlama nok¬tasına dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Sağ elin baş parmağı ile diğer parmaklara doğru işlem alanı petrisajla kaplanır. Yüzeysel öflorajla geri dönülür. 3-5 tekrar.


Öfloraj
3-5 tekrarla bu bölgenin masajı bitirilir.


Ayak İç Yanı

Öfloraj
Sağ el ayak bileğini tutar; sol elin baş parmağı ile enlemesine olarak ayak iç yanı boyunca topuğun iç kısmına kadar derin öfloraj uygulanır. Aynı yerden yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Sol elin baş parmağı ile diğer parmaklar yönünde petrisaj yapılır. Dönüşte yüzeysel öfloraj yapılır. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrarla ayak iç kısmının masajı tamamlanır.

Ayak Tabanı

Öfloraj
Sağ el ayağın üstünde, tespit yapar. Sol el ayası ile partnerin parmakları altından topuğa kadar derin öfloraj yapılır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Sol elin ayasıyla yapılan dairesel hareketlerle topuğa kadar gidilir ve yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrarla ayak tabanı masajı tamamlanır.

Ayak Parmakları

Öfloraj
Sağ elle ayak kavranır. Sol elin baş ve işaret par¬makları enlemesine olarak ve biri altta diğeri üstte olmak üzere ayak parmaklarının ucundan dibe doğru derin öfloraj yaparlar ve yüzeysel öflorajla dönerler. Tüm parmaklar aynı hareketle kaplanır. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Ayak başparmağından başlayarak tüm parmakla¬ra petrisaj yapılır. Masörün baş parmağı üstte ve işaret parmağıaltta olmak üzere ayak parmak uçundan dibe doğru dairesel hare¬ketlerle yoğurma yapılır. Dönüşte yüzeysel öfloraj uygulanır. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

Ayağa, bölgesel öfloraj
Parmak uçlarından ayak bileği üzerine kadar ki bölge başlangıçta olduğu gibi 3-5 tekrarlı öflorajla kaplanır ve ayak masajı bitirilir.

Alt Ekstremiteye, genel Öfloraj
Ayaktan başlayarak tüm alt ekstremiteye yapılan genel öflorajla alt ekstremite masaj bitirilir. 3-5 tekrar.

 
  Bugüne kadar ( 10 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.