KARIN MASAJI
 

KARIN MASAJI UYGULAMASI

Partnerin Pozisyonu
Baş altında bir yastık olmak üzere dizler bükülü olacak şekil¬de sırtüstü yatar. Diz altı rulo yastıkla desteklenir.

Masörün Pozisyonu
Masör sağlak ise, partnerin sağ tarafında ayakta durur.

Karın Kasları

Öfloraj
Her iki el göbeğin altından başlayarak göğüs kafe¬sine doğru çıkar. Burada eller enlemesine olarak yanlara iner. Tek¬rar göbek üzerinde eller bir araya gelir ve aşağı iner. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Karın kaslarına petrisaj uygulaması tercih edilmez. Ancak gereklilik varsa derin olmayan bir yoğurma yapıla¬bilir.

Öfioraj
Aynı. 3-5 tekrar.

Kolon
Kolon masajı tedavi masajıyla ilgili olarak for¬masyona sahip sağlık elemanlarınca uygulanma¬lıdır.

Öfloraj
Sol elle üstten destekleyen sağ elin parmak uçları cecum üzerine yerleştirilir. Bura¬dan derin öfloraj ile yükse¬len kolon üzerinden yuka¬rıya doğru ilerlenir. Ardın¬dan transvers kolon ve inen kolonu izleyerek aşa¬ğı inilir. Buradan karşıya yani başlama noktasına yüzeysel öflorajla dönülür.

Friksiyon
Eller aynı pozisyonda ve aynı yerden başlaya¬rak, inen kolonun distal kısmına yaklaşık 5 cm uzağa gelinceye kadar ilerlenir. Burada friksiyon uygulanır. Sonrasında tekrar baş¬lama noktasına geçilir, ilerlenir ve ilk friksiyon noktasından 5 cm yukarıya çıkılınca yine friksiyon yapılır. Derin öflorajla devam edilir.Bu şekilde 5 cm geriden başlayarak aynı hareketler tekrarlanır.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

Karın kaslarına öfloraj
Kolon masajı karın kaslarına yapılan 3-5 öflorajla tamamlanır.

 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.