SIRT-BEL-BOYUN MASAJI
 

 

Sırt Masajı

 

Sırt masajında alt bölgeler, işlem alanları ve kaslar

1. Bel bölgesi
1a. Omurga yanı
1b. Kanat kası
1c. Kalça kasları

2. Üst sırt bölgesi
2a. Omurga yanı
2b. Üst sırt kasları

3.  Boyun bölgesi
3a. Omurga yanı
3b. Üst sırt kasları
3c. Yan boyun kasları
3d. Boyun kökü

Sırt Masajı Planı

 

BEL MASAJI

ÜST SIRT MASAJI

BOYUN MASAJI

 

 

 

Bölgesel öfloraj

a. Omurga yanı

b. Kanat kasları

c. Kalça kasları

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

a. Omurga yanı

b. Üst sırt kasları

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

a. Omurga yanı

b. Üst sırt kasları

c. Yan boyun kasları

d. Boyun kökü Bölgesel öfloraj


SIRT MASAJI UYGULAMASI

Partnerin Pozisyonu

Yüzükoyun yatar. Partnerin karnı altına ince bir yastık konabilir. Masaj masası özel ise yüzün yerleştirileceği bir boşluğu vardır. Ancak masaj masasının böyle bir özelliği yoksa göğüs hizasına bir yastık konularak pozisyon verilir. Ayak bilekleri altına rulo yastık konularak uyluk arkasındaki kas gerilimi azaltılır.

Masörün Pozisyonu

Masör, masaj masasının herhangi bir tarafından çalışabilir. Masör solak ise partnerin sağ tarafından, sağlak ise sol tarafından çalışması daha kolaydır.

 

Partnerin Sol Tarafından Yapılacak Masaj İçin
Sırta Genel ÖflorajHer iki el ayası başlama hattı olan sakral bölgenin sağ ve sol tarafına yerleştirilerek başlanır. Bütün avuçla omurganın her iki yanından derin öflorajla boyun bölgesine kadar çıkılır, istenirse boyun köküne 3-5 friksiyon yapılabilir. Buradan eller enlemesine olarak omuzlara doğru yönelir sonra omurgaya doğru yaklaşır; biraz aşağıya yöneldikten sonra kanat kasları üzerinde tekrar yanlara açılır, ardından belin ortasında birleşir ve tekrar yana açılıp kalça kasları üzerinden başlama noktasına gelinir. 3-5 tekrar yapılır.


Bel Masajı

Masajda bel bölgesi, kalça kasları ile sırt kaburgalarının alt sınırı arasındaki kısımdır.

Bele bölgesel öflorajHer iki el kalça kaslarının üstünden başlayarak, omurganın her iki yanından derin öflorajla yukarı çıkar; sonra yanlara doğru açılır ve tekrar başlangıca dönülür.3-5 tekrar.


Omurga Yanı ÖflorajıKalçanın hemen üzerinde omurganın her iki yanına yerleştirilen parmak uçlarıyla yukarıya doğru düz bir hatla derin sıvazlama yapılır. Aşağıya yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj

Omurganın her iki yanına yerleştirilen eller dört parmak beraber başparmaktan uzaklaşan yönde, petrisaj yaparak bölgenin üst sınırına kadar çıkarlar. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

 

Diğer manipulasyonlar

 Friksiyon ve vibrasyon gerekirse yapılır.
Öfloraj: 3-5 tekrar.


Kanat Kası

Manipulasyonlar, tüm beli kaplayan kanat kası (M. Latissimus Dorsi) liflerinin yönüne göre uygulanır.

Sol taraftaki kanat kası için Öfloraj
Sağ el başparmak tarafı ile oblik olarak omurganın yanından başlamak üzere dışa ve yukarıya, koltuk altına doğru bütün avuçla sıvazlanır. Hareketin sürekliliği açısından sağ elin bitiş noktasına ulaşmasıyla beraber diğer elin küçük parmak kenarıyla derin öfloraj devam ettirilir. Hareket birbiri ardı sıra sürdürülür.3-5 tekrar.

PetrisajOmurga kenarından başlamak üzere her iki elle yoğurma hareketi dışa yukarıya doğru, kas lifleri izlenerek sürdürülür. Başlama noktasına yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
 3-5 tekrar.

Sağ taraftaki kanat kası için Öfloraj

Sağ elin parmak uçları kasın alt kısmı için omurga yanındadır. Sol el parmak uçları ise yine omurga kenarına fakat sağ elin alamadığı kısma yerleştirilir. Önce sağ el olmak üzere koltuk altına doğru derin öflorajla ilerlenir. Diğer el onu izler. Ellerin hareketi ritmiktir. 3-5 tekrar.

Petrisaj
işlem alanı, çift el petrisajla kaplanır. 3-5 tekrar.
Öfloraj 3-5 tekrar.


Kalça Kasları

Kalça çıkıntılarına uygulanır.

Kalça Kasları ÖflorajHer iki el ayası çapraz olarak kalça kaslarının yan kısımlarına yerleştirilir. Eller karşılıklı olarak birbirine yaklaştırılarak kalça kaslar sıvazlanır. Ellerin başlama noktasına dönüşü yüzeysel öflorajla olur. 3-5 tekrar.

PetrisajSağ taraf ve sol taraftaki kalça kaslarına sırayla çift elle yoğurma hareketi uygulanır. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

Bele bölgesel öfloraj

Bölgesel sıvazlama ile bel masajı tamamlanır.

 

Üst Sırt Masajı
Üst sırt; bel ile boyun arasındaki bölgedir.

Üst sırta bölgesel öflorajBu sefer belin üst sınırından başlamak üzere her iki el ayası omurganın iki yanına yerleştirilir. Derin öflorajla omurga boyunca yukarıya, omuz hizasına kadar çıkılır. Burada her iki el enlemesine olarak omuzlara kaydırılır ve buradan oblik olarak başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Omurga Yanı ÖflorajMasör her iki elini başlangıç noktasına yerleştirir. Yük, parmakların birinci boğumlarına verilerek, omurganın iki yanından boyunun alt kısmına derin öflorajla çıkılır. Aynı hattan yüzeysel öflorajla dönülür.3-5 tekrar.

PetrisajOmurganın her iki yanına başparmaktan uzaklaşan yönde dört parmakla petrisaj yapılır. Dönüşte yüzeysel sıvazlama yapılır. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar.


Üst Sırt Kasları

işlem alanındaki, M. Trapeziusun orta ve alt parçaları ile M. Rhomboideus kasları hedeflenir.

Sol Taraf İçin ÖflorajSağ elin başparmak kenarı omurgaya paralel olarak alt kısımdan başlanarak yukarıya doğru ilerlenir. Bu sırada sol elin (küçük parmak taraf) kenarıyla kasın orta parçası kavranarak derin öflorajla omuza doğru ilerlenir. Üst parça yine diğer elle omuza doğru sıvazlanır. El hareketleri artarda sürdürülür.3-5 tekrar.

 Petrisaj Bütün işlem alanı omurga kenarından başlayarak omuza kadar yoğrulur. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar Parmak uçları doku üzerinde gezdirilerek özellikle kürek kemiği çevresinde gergin (fibröz) dokular aranır. Sert dokulara rastlanırsa yaklaşık 20 saniye kadar friksiyon yapılır.Friksiyon için baskın el altta ve diğer el üstte olarak parmak uçları ile başparmak yönünde dairesel hareketler yapılır.Vibrasyon bütün avuç ile ya da parmak uçlarıyla en az 10 saniye süre ile uygulanabilir.

Öfloraj
 3-5 tekrar yapılır.

 

Sağ Taraf İçin Öfloraj

 Sağ elin küçük parmak yanı kasın alt parçası için omurga yanına konulur. Derin öflorajla omuza doğru ilerlenir. Bu arada sol el de omurga kenarından başlayarak, kasın orta parça lifleri boyunca omuza doğru ilerler. Üst parça için tekrar diğer elle omuza doğru sıvazlama yapılır. 3-5 tekrar.

Petrisaj

İki elle omurgadan omuza doğru yoğurma hareketleri yapılır. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar

 Özellikle kürek kemiği çevresinde friksiyonlar yapılır, ihtiyaç duyulursa vibrasyon veya darbeleme uygulanır.

Öfloraj
 3-5 tekrar.

 

Üst sırta bölgesel öfloraj

 

Belin üst sınırından (thorako-lumbal) başlayarak omuz hizasına kadar olan işlem alanı, başlangıçta olduğu gibi sıvazlanır.3-5 tekrarla üst sırt masajı tamamlanır.

Sırt masajı ek uygulamaları

Boyun Masajı

Eğer sırt bölgesine biraz daha yoğunlaşmak isteniyorsa, genel öflorajdan önce kürek kemiği etrafına ve bütün sırta yönelik ek manipulasyonlar uygulanır.

Scapula, kürek kemiği manipulasyonları
Partnerin eli geriye beli üstüne götürülerek kürek kemiğinin hatlarının ortaya çıkması sağlanır. Sonuç alınamazsa partnerin omuzu altına yumruk konarak kürek çevresi belirginleştirilir.Önce masöre yakın taraftaki kürek etrafından dolaşmak üzere 3-5 kez derin öfloraj ve ardından yine başparmakla veya parmak uçlarıyla petrisaj yapılır.Kürek kenarının iç kısmından tutularak 10-20 saniye kadar esnetilir. Aynı işlemler karşı taraf kürek için tekrarlanır.

Omurga yanı baskısı El yumruk şeklinde olmak üzere omurga yanı kasları üzerine baskı yapılır. Kürek kemiği üzerine de yayılınabilir.

Deri yürütmeBelden başlayarak boyuna kadar fasılalarla deri yürütülür.

Sırt vibrasyonuBütün sırtı kaplayacak şekilde 10-15 sa¬niye sürelerle vibrasyon uygulanır.

Sırta genel öfloraj

Kalça üzerinden başlayarak tüm bel, üst sırt ve boyun bölgelerini kapsayan genel sıvazlama ile sırt masajı bitirilir. 3-5 tekrar.

 

 Boyun bölgesi

Boyun bölgesi, omuz hizasıyla kafa kökü arasında yer alır.

Boyuna bölgesel öfloraj


Yine her iki elin parmak uçları omuz-boyun sınırından başlayarak omurga boyunca yukarıya ilerler. Kafa köküne ulaşıldığında parmaklar baş parmak yönünde 3-5 friksiyon yapılabilir. Eller buradan enlemesine omuzların üstüne ilerler ve yüzeysel öflorajla başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Omurga Yanı Öfloraj Diğer bölgelerde yapıldığı gibi, son boyun omurunun her iki yanına yerleştirilen eller boyun köküne kadar derin öflorajla çıkar. Yüzeysel öflorajla başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj

Omurgaların her iki yanına yukarıya doğru petrisaj yapılır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar.

 

 
Üst Sırt Kasları

Sol Taraf İçin Öfloraj(Boyun)Sağ elin başparmak taraf kenarı ile boyundan omuza doğru derin öfloraj yapılırken; ardı sıra diğer el, küçük parmak kenarıyla ve tüm avuçla aynı yönde ilerler. Hareket artarda çift elle uygulanır. 3-5 tekrar.

PetrisajBoyundan başlamak üzere yoğurma hareketi her iki el omuza doğru uygulanır. Başlangıç hattına yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar

Kürek kemiği üst kısmı boyunca sert doku bantlarına friksiyon uygulanabilir.

Öfloraj
3-5 tekrar.

Sağ Taraf İçin Öfloraj

Sağ elin küçük parmak yanı ile boyundan başlayarak omuza doğru derin öfloraj yapılırken sol el ardı sıra aynı hareketi yapar. 3-5 tekrar.

Petrisaj

 Bütün işlem alanı, boyundan omuza doğru wringing hareketleriyle yoğrulur. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

 

 
Yan Boyun Kasları

Sol Taraf İçin Öfloraj(Boyun)Tek el kullanılır. Sol el ile yukardan aşağıya omuza doğru derin öflorajla inilir. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj

İşlem alanı, her iki elin başparmağı ve işaret parmağı arasında pincing hareketiyle, kaplanır.Hareket, aşağıdan  yukarıya ve yukarıdan  aşağıya doğru olmak üzere yapılır. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar.

Sağ Taraf İçin Öfloraj

Bu kez sağ elle aşağıya omuza doğru sıvazlama yapılır. Yüzeysel öflorajla aynı hattan dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj

Yine sağ ve sol elin yardımıyla pincing hareketi aşağıdan yukarıya ve yukardan aşağıya yönelerek 3-5 defa tekrarlanır.

Öfloraj
3-5 tekrar.


Boyun Kökü

FriksiyonBoyun köküne baş parmak yönünde, aşağıdan yukarıya doğru tek elle friksiyon uygulanır. 20 saniye kadar.


Occipital bölgeye öfloraj

Öfloraj ve parmak ucu friksiyonu yapılır.

Boyuna bölgesel öfloraj

 

Bölge, başlangıçta olduğu gibi öflorajla kaplanır. 3-5 tekrarla boyun masajı tamamlanmış olur.

SIRT BÖLGESİ EK UYGULAMALARI

Partnerin eli geriye beli üstüne götürülerek kürek kemiğinin hatlarının ortaya çıkması sağlanır. Sonuç alınamazsa partnerin omuzu altına yumruk konarak kürek çevresi belirginleştirilir.Önce masöre yakın taraftaki kürek etrafından dolaşmak üzere 3-5 kez derin öfloraj ve ardından yine başparmakla veya parmak uçlarıyla petrisaj yapılır (Şekil 1).

Şekil 1 Sağ Kürek kemiğine öfloraj

Kürek kenarının iç kısmından tutularak 10-20 saniye kadar esnetilir.Aynı işlem karşı kürek kemiğinede uygulanır.(Şekil 2)


(Şekil 2) Sol kürek kemiğini germe
 
  Bugüne kadar ( 9 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.