YÜZ MASAJI
 

YÜZ MASAJI

Yüz masajında uygulama bölgeleri ve kaslar

Çene çevresi
Ağız çevresi
Burun çevresi
Göz çevresi
Alın çevresi

YÜZ MASAJI UYGULAMASI

Partnerin Pozisyonu

Sırtüstü yatar durumda, baş altında yastık vardır.

Masörün Pozisyonu

Partnerin baş tarafında, ayakta durur.

Öfloraj

Çene
Her iki el çene altından başlayarak derin öflorajla şakaklara doğru ilerler. Şakaklarda baş parmak yönünde friksiyon yapılır. Yüzeysel öflorajla çene altına gidilir. 3-5 tekrar.

Ağız
 Her iki elin baş parmakları dudak üstünde ve diğerleri altta olmak üzere ağzı çevreleyerek başlar. Şakaklara doğru derin öfloraj  yapılır.   Şakaklarda  birkaç friksiyon  yapılır  ve  yüzeysel öflorajla başlangıca dönülür. 3-5 tekrar.

Burun
Burnun her iki yanına elin ikinci ve üçüncü parmakla¬rı yerleştirilerek başlanır. Buradan şakaklar ilerlenir, friksiyon yapı¬lır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Göz
Gözlerin alt ve üst kenarına ikinci ve üçüncü parmaklar yerleştirilir. Şakaklara gidilir. Friksiyon yapılır ve başlangıca yüzey¬sel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Alın
Eller dik olarak alnın ortasına yan yana yerleş¬tirilir. Derin öflorajla yanlara hareketlenerek şakaklarda friksiyon başparmak yönünde tekrarlanır. Dönüş yüzeyseldir. 3-5 tekrar

Petrisaj

Çene
Çene altından başlayarak baş parmak yönünde yapılan petrisajla şakağa gelinir. Petrisajlar parmakların birinci boğumlarıy-la uygulanır. Buradan yüzeysel öflorajla çeneye dönülür. 3-5 tekrar.

Ağız
Ağız çevresinden aynı şekilde yapılan petrisajla şakağa ulaşılır. Yüzeysel öflorajla ağız çevresine dönülür. 3-5 tekrar.

Burun
Burun çevresinden başlayarak petrisaj yapılır. 3-5 tekrar.

Göz
Göz çevresine petrisaj yapılmaz. Öfloraj hareketi tekrarlanır.
Alında ortadan  başlanarak şakağa kadar petrisaj yapılır. Dönüş yüzeyseldir. 3-5 tekrar.

Öfloraj
Başlangıçta olduğu gibi çene, ağız, burun, gözler ve alına öfloraj uygulanır. 3-5 tekrar.

 
  Bugüne kadar ( 8 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.